LUDZIE

Karol Lejman - Prezes Zarządu

Mateusz Lejman - VicePrezes Zarządu 

Małgorzata Leon - VicePrezes Zarządu 

Zarząd Anioły Toruń Sp. Z o.o.